H. ANTONIUS van Padua (1195 1231)

Een franse spreuk zegt : « St Antonius van Padua, help me terug te vinden wat ik verloren ben ». En inderdaad we roepen de H. Antonius aan om verloren voorwerpen terug te vinden ; maar ook als we ons vertrouwen kwijt zijn geraakt of de genegenheid van een naaste, het geloof, de gezondheid enz. De H. Antonius wordt ook aangeroepen door en voor werkelozen en ook om te slagen voor een examen.

H. RITA (1381 - 1457)

De H. Rita, « patroonheilige voor hopeloze gevallen » zoals ze wordt genoemd ; wie zou zich niet tot haar wenden wanneer men geen raad meer weet. Aangezien de H. Rita getrouwd is geweest, moeder geworden is en daarna pas religieuze, weet ze alles af van de ellende aller mensen.Aarzelt maar niet om haar Uw zorgen, Uw problemen toe te vertrouwen, speciaal waar het om echtelijke problemen gaat of problemen met Uw kinderen. Zij zal U hulp verschaffen door U weer moed te geven, volharding, zachtzinnigheid, begrip en vrede in hart en ziel wanneer alles verkeerd schijnt te gaan.

 
 
H. THERESIA (1873 - 1897)

De H. Theresia van Lisieux, ook wel de kleine Theresia genoemd, hoewel ze niet zo klein was ! is op 24 jaar gestorven aan tuberculoze. We roepen haar speciaal aan om genezen te worden van aandoeningen van de luchtwegen. Maar ze is ook de Heilige bij uitstek voor de jongeren, en voor eenvoudige mensen. Haar grote liefde voor Jezus en voor de mensen, die Jezus zonder uitzondering liefheeft, dat wist ze, maakte van haar de vurige, opgeruimde, liefhebbende Heilige die ons zo na aan het hart ligt. De regen van rozen die ze beloofd heeft op aarde te doen neerdalen, haar wens om in de hemel goed te doen op aarde maakt het ons makkelijk om vertrouwen in haar te hebben als in geen ander. Zij is er speciaal voor ons.

H. PATER PIO (1887 - 1968)

Pater Pio, niet lang geleden heilig verklaard (2003), trok al menigtes aan toen hij nog leefde. Degenen die hem ontmoet hebben zijn er voor altijd van onder de indruk. Hij blijft zich manifesteren door een bloemengeur te verspreiden, maar meer nog door ons geweten te verhelderen, door ons te helpen een goed inzicht te krijgen in een gecompliceerde situatie. Pater Pio is speciaal begaan met vrouwen die moeilijk in verwachting raken, met echtparen in moeilijkheden. Komt hem aanroepen en U zult getroost en geholpen worden.

 
 
ONZE-LIEVE-VROUW-VAN-GENEZING

Zoals haar naam het aanduidt is O.L.V. van Genezing speciaal aangewezen om ons te genezen van al onze ziektes, van al onze verwondingen, ons leed, onze beklemmingen, onze angsten. Het beeld is antiek en typerend voor ons kleine kapelletje. D.w.z. dat de Heilige Maagd Maria sinds héél lang mensen heeft willen aantrekken naar onze bedevaartsplaats om ze te helpen in hun lijden. Velen kunnen getuigen van haar hulp, de genezing verkregen door tot haar te bidden. Weest niet beschroomd om haar op Uw beurt gunsten te vragen.

H. PEREGRINUS (1265 - 1345)

Sinds 1999, wordt de devotie tot deze heilige, speciaal aangeroepen voor kankergevallen, steeds groter : aangezien de kanker één van de meest verspreidde en meest gevreesde ziektes is, komen er hoe langer hoe meer mensen bidden tot de Heilige Peregrinus, voor zichzelf of voor naasten die de gevreesde ziekte hebben of bang zijn hem te hebben. Vele genezingen hebben plaats gevonden (met behulp van de geneeskunde en doktoren), vandaar dat de populariteit van deze heilige steeds toeneemt.

 
  HEILIGE KINDJE JEZUS van Praag

Sinds oktober 2004, in gevolg op het sluiten van het pelgrimsoord van het Kindje Jezus in Tongeren, hebben wij een beeld van het kindje Jezus in ons kerkje onthaald. Dit beeld is ons geschonken door een bedevaarder. Zoals de meesten onder ons wel weten is de bescherming van het Kindje Jezus in het leven van onze kinderen heel waardevol. Maar vele volwassenen (grote kinderen als we zijn) zijn erg gehecht gebleven aan de devotie aan het Kindje Jezus, die niet ophoudt ons te overstelpen met zegeningen. Hij haalt bij ons al die speciale gaven van kinderen boven zoals het vertrouwen, de eenvoud, de goedheid, het meeleven en zovele anderen ! Laten we het Kindje Jezus aanbidden voor onze kinderen, kleinkinderen en voor onszelfopdat allen op de rechte weg mogen blijven en dat het kwaad op afstand mag blijven.
 
 Voor verdere inlichtingen :
Accueil Saint-Antoine  -  Marie en Max Licher, diakonaal echtpaar
St-Antoine, 21   B-6960 MANHAY  -  e-mail :info@st-antoine.be - 086/43.31.02
 

Ieder jaar, vereren wij deze heiligen speciaal op hun feestdag.

Aktiviteiten - Jaarlijkse bedevaarten - Informaties en uurrooster

Iedere week wordt er een Heilige Mis opgedragen :

de dinsdag : ter ere van de H. Antonius en H. Rita
de donderdag : ter ere van de H. Pater Pio, H. Peregrinus en O.L.V. van Genezing.

Aktiviteiten - De kerk - Programma van de diensten


Verder is er nog een speciale feestdag voor de H. Joseph (+/- 19 maart), patroonheilige van de werknemers en voor families, H. Blaise (+/- 2 february), beschermheilige voor keelaandoeningen, en natuurlijk de speciale feestdag voor de H. Maagd Maria op 15 augustus..

Pelegrimsblaadje